nl

Filter resultaten

nl

20 resultaten gevonden
Realisatie

School ZAVO Secundair onderwijs te Zaventem

2016
Nieuwbouw
Utiliteitsbouw
Privé
€6 287 000

Voor ZAVO Vrij Secundair Onderwijs Zaventem heeft het DBFM-programma betrekking op de nieuwbouw van de werkplaatsen en klaslokalen gelegen in de Hoogstraat. Vooral het technisch atelier was aan vernieuwing toe. Het nieuwe Centrum voor Wetenschap en Techniek vervangt in de eerste plaats de oude werkplaats en vangt de sterke groei van de school op. Onder meer de studierichtingen Vliegtuigtechnieken, Elektromechanica, Techniek - wetenschappen, Werktuigmachines en Basismechanica vinden er onderdak . Het Centrum werd uitgerust met de modernste machines en apparatuur.

Werf

WZC Meerlehof Lummen - Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum

2019
Nieuwbouw
Utiliteitsbouw
Privé
€5 200 000

Het project ‘Meerlehof’ omvat het ontwerp van een nieuwbouw woonzorgcentrum en de renovatie van het bestaande rusthuis. OCMW Lummen wil de zorgcampus opwaarderen en het geheel aan diensten uitbouwen om meer “leven op de berg” te realiseren. De uitdaging bestaat erin dit “leven” door te trekken naar de leefwereld van de bewoners. De architecturale invulling is enerzijds gebaseerd op de visie op ouderenzorg en anderzijds op die van de integratie in het landschap. Samen vormen ze een totaalvisie op de zorgcampus.

Realisatie

WZC Oleyck te Landen

Nieuwbouw
Utiliteitsbouw
Openbaar
€16 875 184

Bouwen van een Woonzorgcampus "Oleyck" te Landen : perceel 1

  • Blok A woonzorgcentrum
  • Blok B serviceflats
  • Blok C serviceflats
Realisatie

WZC Warlandis te Jette

2016
Nieuwbouw
Utiliteitsbouw
Privé
€6 416 620

Nieuwbouw van een Woon- en zorgcentrum "Warlandis", perceel 1 te Jette :

  • 90 kamers 
  • 3 kamers kortverblijf
  • 19 assistentiewoningen
  • lokaal dienstencentrum

Pagina's