Bouw van 5 appartementsgebouwen (159 woningen) en een kinderdagverblijf voor 60 kinderen te Laken | Vanderstraeten
nl
nl

Bouw van 5 appartementsgebouwen (159 woningen) en een kinderdagverblijf voor 60 kinderen te Laken

Realisatie

Bouw van 5 appartementsgebouwen (159 woningen) en een kinderdagverblijf voor 60 kinderen te Laken

Nieuwbouw
Residentiële projecten
Privé
Oplevering: 
2019
Project budget: 
€21 700 000
Bouwheer: 
Lakense Haard
Architect: 
Archi+I - A33 - TV Atelier MA+P & S. Van Den Bergh
Studiebureau technieken: 
Ingenieurs- en Architectenbureau Essa
Studiebureau Stabiliteit : 
Establis
Granaatstraat
1
1020
Laken
Granaatstraat 1
1020 Laken

Het project 'Bouw van 5 appartementsgebouwen (159 woningen) en een kinderdagverblijf voor 60 kinderen' gaan wij samen met onze partner Democo nv uitvoeren.

Hiervoor werd een tijdelijke handelsvereniging opgericht, met name THV Democo - Vanderstraeten.

1 DE MODELWIJK – 1958 – DE OORSPRONG

Naast prestigieuze monumenten zoals het Koninklijk Paleis of het Atomium, kan Laken ook op een opmerkelijk sociaal erfgoed bogen: de Modelwijk.

De wijk kwam er naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling van 1958 op initiatief van Fernand Brunfaut, de vooruitstrevende voorzitter van de Lakense Haard. De beroemde architect-volksvertegenwoordiger wilde een complex ontwikkelen dat, in die tijd, het hoogtepunt was van de modernistische visie op sociale huisvesting. Het was de bedoeling dat de wijk klaar zou zijn tegen de Expo 58 en dat de delegaties van de deelnemende landen er voor de duur van de tentoonstelling zouden verblijven, naar analogie met een Olympisch dorp. Hoewel er een schitterende maquette op de Expo werd voorgesteld, was alleen de ruwbouw van enkele flatgebouwen klaar voor het evenement zelf.

Vijftig jaar later, en met dezelfde eisen als de oprichters, start de Lakense Haard de volledige renovatie van deze emblematische wijk. De doelstellingen opgelegd aan de projectontwerpers zijn al even indrukwekkend als de site: de levenskwaliteit van de bewoners verbeteren, het huisvestingsaanbod uitbreiden, de architecturale waarde consolideren en de verankering in het omliggende stadsweefsel versterken.

Deze totaalrenovatie is momenteel één van de grootste projecten in het Brusselse gewest.

2 EERSTESTEENLEGGING VAN DE GEBOUWEN 18 TOT 22 EN VAN HET KINDERDAGVERBLIJF

De zeer snelle bevolkingstoename in het Brussels Gewest en de te verwachten herhuisvesting op de site van de Modelwijk met de verdere renovatie van deze laatste rechtvaardigen de bouw van nieuwe wooneenheden. De Lakense Haard wil de site ook nieuw leven inblazen, de collectieve ruimten vergroten en de initiatieven ter bevordering van het samenleven begeleiden.

De gebouwen 18 tot 22, waarvan wij vandaag de eerste steen leggen, vloeien voort uit een studie die aan het college van architecten werd gevraagd om nieuwe inplantingen voor te stellen in plaats van de individuele huizen waarin in het oorspronkelijke plan was voorzien.  Het kinderdagverblijf was wel reeds opgenomen in het oorspronkelijke plan en in het Masterplan van 2006.

Het einde van deze omvangrijke werken is gepland voor eind 2019.

Voor de uitvoering van dit project heeft de Lakense Haard een beroep gedaan op een college van architecten bestaande uit 3 bureaus: Archi+I, A33 en Vanden Bergh.

2.1 DE BOUW VAN DE GEBOUWEN 18 TOT 21

De zone tussen de Romeinsesteenweg en de nieuwe gebouwen 9 tot 15 is een ruimte die nooit werd ingericht, in tegenstelling tot wat in het historische massaplan was voorzien. Het huidige college stelde voor om de site te verdichten langs de Romeinsesteenweg door er 4 gebouwen van 12 verdiepingen op te trekken.  Er wordt immers voorrang gegeven aan bouwen in de hoogte om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen op de grond en zo veel mogelijk groene ruimte en voetgangersruimte te behouden.

Elke torengebouw zal bestaan uit 33 wooneenheden, waarvan twee derde studio’s of appartementen met één slaapkamer zijn en één derde appartementen met drie slaapkamers.  In totaal zullen er 132 wooneenheden worden toegevoegd langs de Romeinsesteenweg.

Vóór de aanvang van de werken moesten een aantal bomen worden omgehakt. Een herbeplantingsplan staat op het programma voor het einde van de werken om de omgeving weer groen te maken, net als de rest van de site.

Om de hinder van de Romeinsesteenweg en de nabijgelegen Brusselse ring te beperken, zullen de gebouwen naar het zuiden gericht zijn, dat wil zeggen met uitzicht op de Modelwijk en de Stad Brussel. De architecturale principes zullen die van de hele site volgen.  Rechte lijnen, en meer bepaald verticale lijnen, genieten de voorkeur.  De grote ramen, de pijlers, de transparantie, …  Komen eveneens terug in deze gebouwen. De materialen herinneren aan die van de gebouwen 1 tot 8, de meest karakteristieke van de Modelwijk, met ruwe betonnen pijlers, gladde witte hoofdgevels en meer minerale gevelbeëindigingen.

Alle woonheden zullen passief zijn in de zin van de EPB  2015, met een ventilatiesysteem met dubbele stroom, centrale verwarming en fotovoltaïsche zonnepanelen op de daken. Zoals bij elke renovatie of bouw zullen er bergplaatsen in de wooneenheden komen in plaats van kelders, die vaak vernield worden en een gevoel van onveiligheid veroorzaken.

De toegang voor voetgangers wordt bevoorrecht, maar deze gebouwen zijn ook vlot toegankelijk met de auto met reeds aanwezige parkings aan de voet van de gebouwen.  De omliggende weg is toegankelijk voor de voertuigen van hulpdiensten.  Onder de portiek van de gebouwen zijn fietsparkeerplaatsen gepland.

2.2 NIEUW  EXPERIMENT: GEGROEPEERD  WONEN (GEBOUW 22)

Een vijfde gebouw, voor gegroepeerd wonen, zal worden opgetrokken tussen de gebouwen 6 en 15.  Dit is een eerste experiment voor de Lakense Haard die er de voorkeur aan gaf om dit soort project op de site van de Modelwijk te bouwen gezien het zeer uitgebreide structurele aanbod van sociale begeleiding dat er beschikbaar is.  De meer centrale ligging komt voort uit de wil om dit soort wonen dichter bij de kern van de Modelwijk en zijn activiteiten te brengen. De metro en de winkels zijn er ook gemakkelijker toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit, want de helling is er zachter.

Met 27 wooneenheden, waaronder 6 PBM-appartementen, zal dit gebouw twee gedeelde collectieve ruimten met elk een eigen kookhoek omvatten. De huurders moeten zich vinden in deze woonvorm en bereid zijn om zich in te zetten in dit soort collectiviteit. Zij zullen tijdens het proces worden begeleid door de vzw Modelwijk, de externe sociale dienst van de Lakense Haard, om de cohesie en het samenleven te handhaven. De toewijzing van deze woningen zal volgens een specifieke procedure verlopen.

2.3 EEN KINDERDAGVERBLIJF IN SAMENWERKING MET DE STAD BRUSSEL

Bij de oprichting van de Modelwijk was er een kinderdagverblijf bedacht voor de site.  Het duurde meer dan 50 jaar om dit project een concrete vorm te zien aannemen. Dankzij een samenwerking met de Stad Brussel zal er een kinderdagverblijf voor 60 kinderen het levenslicht aanschouwen in de zomer van 2018. Aangezien het project zich midden in de Modelwijk bevindt, is het ontwerp ervan toevertrouwd aan het college van projectontwerpers dat is aangesteld voor de algemene renovatie van de site. Het project wordt echter geleid door de Stad Brussel, die zal instaan voor het beheer ervan.

Het gebouw zal gelegen zijn tussen de gebouwen 12 en 18.  Het is gelijkvloers en zal twee afdelingen voor de allerkleinsten en twee afdelingen voor de grotere kinderen omvatten.  Bij mooi weer zal een privéruimte de kinderen in staat stellen om veilig naar buiten te gaan.

2.4 FINANCIERING
2.4.1 Gebouwen 18 tot 22: financiering “Alliantie Wonen”

De financiering van deze 5 gebouwen gebeurt via het programma “Alliantie Wonen van de BGHM  ten belope van € 30.073.559,43, alle kosten Inbegrepen, voor de helft als subsidie en voor de helft als Langetermijnlening.

2.4.2 Het kinderdagverblijf: een sleutelklare aankoop door De Stad Brussel

Het kinderdagverblijf is sleutelklaar gekocht door de Stad Brussel voor een Totaalbedrag van € 2.617.239,14, alle kosten inbegrepen; een forfaitair Bedrag van € 450.000 wordt ten laste genomen door de Lakense Haard.

   

Contacteer vrijblijvend onze: