Mortsel

Politiegebouw Minos

TYPE PROJECT: Politiekantoor en appartementen
JAAR OPLEVERING: 2020

TYPE CONTRACTVORM: Privé project 

OPDRACHTGEVER: Fanatics Gym
ARCHITECT: Luc Van Campen Architectuur

Slopen van bestaande fitnessruimte en bouwen van een politiekantoor en parkeergarage met 5 dakappartementen.

51.1748566, 4.4688169

Drabstraat 172
2640 Mortsel

De werken omvatten onder andere:

 • Afbraakwerken

 • Grondwerken

 • Ruwbouw

 • Gevelsluiting (aluminium buitenschrijnwerk, betonpanelen en metselwerk)

 • Luifelgaanderij

 • Afwerking sanitaire kernen

 • Technieken (hvac, elektriciteit, sanitair, rwa en liften)

 • Riolering

 • Omgevingsaanleg

Beschrijving van het project:

Ontwerp:

Daar het project deel uitmaakte van een wedstrijdaanbesteding met het oog op design and build was de uitwerking van dit dossier geen eenvoudige klus. Het politiekantoor moet als publieke ruimte immers voldoen aan verschillende eisen naar toegankelijkheid en als functiegebruik “uitvalsbasis politiezone MINOS”. Zo heeft elke partij een eisenpakket waar zo veel als mogelijk rekening moet gehouden worden. Tevens is het implementeren van alle moderne veiligheidsaspecten van een gebouw als politiekantoor geen eenvoudige klus. Door het continu evolueren inzake veiligheid is het nodig om steeds up to date te blijven met de laatste richtlijnen die worden uitgeschreven vanuit de overheid. Hiervoor is nauw overleg met de politiediensten en architect noodzakelijk om de aanbevelingen naar de praktijk om te zetten.

Tenslotte bieden de wooneenheden op het dak van het gebouw een bijkomende complexiteit naar toegang en evacuatie. Een volledig afgescheiden trappencomplex en lift werd daarom geïmplementeerd in het ontwerp om geen interferentie te veroorzaken met de werking van de politiediensten in het gebouw.

De draagstructuur van het gebouw werd in ontwerp zodanig opgebouwd dat een open structuur gecreëerd werd. Zoveel mogelijk werd gekozen om prefab te gebruiken als dusdanig wordt de bouwtijd tot een minimum herleid. Om de prefab en de minimalistische afwerking zo goed als mogelijk te stroomlijnen is het gehele project uitgewerkt in een 3D BIM model. Dit laat toe de verschillende bouwkopen te analyseren en te ontwarren geheel in 3D. Alle prefab elementen werden ingetekend om tekenfouten van de verschillende elementen drastisch te verminderen.

De gevelafwerking is voorzien in zichtbare betonpanelen en gevelmetselwerk. Luifels zorgen niet alleen voor toegankelijke terrassen maar ook als zonwering aan de zuid- en westelijke zijde van het gebouw.

De appartementen worden deels onder een zadeldak voorzien uitgevoerd in zichtbare houten spanten. Dit verhoogt het karakter van de wooneenheden en creëert een loftgevoel.

Chronologie van het dossier:

03/2017: eerste aanbesteding op basis van ramingsprijzen
02/2018: ondertekening bouwteamovereenkomst en opstart bouwteam
06/2018 – 09/2018: aanvraag omgevingsvergunning
08/2018: ondertekening aannemingsovereenkomst
10/2018 – 02/2019: opmaken uitvoeringsdossier en uitzetten BIM-model
03/2019 – 04/2019: afbraak bestaande fitness
05/2019 – 08/2020: bouw nieuwe politiekantoor

Veiligheid, Milieu, Duurzaamheid:

Tijdens het ganse programma dient de volledige site (nieuwe fitness en Colruyt winkel) operationeel te blijven. Dit zorgt voor enige complexiteit in de bevoorrading en vergt een strikte just-in-time planning.

Bij de keuze van technieken en materialen werd maximaal ingezet op duurzaamheid:

 • Nieuwbouw werd gerealiseerd volgens de geldende epb-richtlijnen.

 • Extra aandacht werd besteed aan het voorziene van structurele zonwering om het risico op oververhitting in te perken en het toepassen van actieve koeling te vermijden.

 • Voor de verwarming werd gekozen om overal in het gebouw vloerverwarming te voorzien en alzo de stooktemperatuur te beperken.

 • Het regenwater op de site wordt deels gerecupereerd als spoelwater, deel gebufferd en via een infiltratievoorziening afgevoerd naar de omgeving.

 • de voorziene LED verlichting wordt gestuurd in functie van daglicht en aanwezigheidsdetectie.

 • Ter compensatie van het elektriciteitsverbruik dat in een kantoorgebouw te verwachten is, wordt het dak uitgerust met een PV-installatie.

 • In het kader van de functie ‘politiekantoor’ wordt het gebouw uitgerust met een reeks veiligheidsvoorzieningen: inbraak-en kogelwerend schrijnwerk, camera-en inbraakbewaking, toegangscontrole, …

Logo Let's Build Together

 

 

Vanderstraeten biedt totaaloplossingen voor bouwprojecten. Wij staan in voor het mee ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van gebouwen voor de publieke en private sector.  Samenwerking met alle betrokken partners staat hierbij centraal.  Hierbij investeren we in onze mensen, innovatie en kennis, waardoor we steeds kwaliteit voorop kunnen stellen.