Laken

Appartementsgebouwen (159 woningen) en een kinderdagverblijf

TYPE PROJECT: Appartementen en een kinderdagverblijf
JAAR OPLEVERING: 2019

TYPE CONTRACTVORM: Openbaar 

OPDRACHTGEVER: Lakense Haard
ARCHITECT: Archi+I - A33 - TV Atelier MA+P & S. Van Den Bergh

Bouwen van 5 appartementsgebouwen (159 woningen) en een kinderdagverblijf voor 60 kinderen, in opdracht van Lakense Haard.

50.8954918, 4.321832

De modelwijk – 1958 – De oorsprong

Naast prestigieuze monumenten zoals het Koninklijk Paleis of het Atomium, kan Laken ook op een opmerkelijk sociaal erfgoed bogen: de Modelwijk.

De wijk kwam er naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling van 1958 op initiatief van Fernand Brunfaut, de vooruitstrevende voorzitter van de Lakense Haard. De beroemde architect-volksvertegenwoordiger wilde een complex ontwikkelen dat, in die tijd, het hoogtepunt was van de modernistische visie op sociale huisvesting. Het was de bedoeling dat de wijk klaar zou zijn tegen de Expo 58 en dat de delegaties van de deelnemende landen er voor de duur van de tentoonstelling zouden verblijven, naar analogie met een Olympisch dorp. Hoewel er een schitterende maquette op de Expo werd voorgesteld, was alleen de ruwbouw van enkele flatgebouwen klaar voor het evenement zelf.

Vijftig jaar later, en met dezelfde eisen als de oprichters, start de Lakense Haard de volledige renovatie van deze emblematische wijk. De doelstellingen opgelegd aan de projectontwerpers zijn al even indrukwekkend als de site: de levenskwaliteit van de bewoners verbeteren, het huisvestingsaanbod uitbreiden, de architecturale waarde consolideren en de verankering in het omliggende stadsweefsel versterken.

Deze totaalrenovatie is momenteel één van de grootste projecten in het Brusselse gewest

Eerstesteenlegging van de gebouwen 

De zeer snelle bevolkingstoename in het Brussels Gewest en de te verwachten herhuisvesting op de site van de Modelwijk met de verdere renovatie van deze laatste rechtvaardigen de bouw van nieuwe wooneenheden. De Lakense Haard wil de site ook nieuw leven inblazen, de collectieve ruimten vergroten en de initiatieven ter bevordering van het samenleven begeleiden.

De gebouwen 18 tot 22, waarvan wij vandaag de eerste steen leggen, vloeien voort uit een studie die aan het college van architecten werd gevraagd om nieuwe inplantingen voor te stellen in plaats van de individuele huizen waarin in het oorspronkelijke plan was voorzien.  Het kinderdagverblijf was wel reeds opgenomen in het oorspronkelijke plan en in het Masterplan van 2006.

Het einde van deze omvangrijke werken is gepland voor eind 2019.

Voor de uitvoering van dit project heeft de Lakense Haard een beroep gedaan op een college van architecten bestaande uit 3 bureaus: Archi+I, A33 en Vanden Bergh.

Logo Let's Build Together

 

 

Vanderstraeten biedt totaaloplossingen voor bouwprojecten. Wij staan in voor het mee ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van gebouwen voor de publieke en private sector.  Samenwerking met alle betrokken partners staat hierbij centraal.  Hierbij investeren we in onze mensen, innovatie en kennis, waardoor we steeds kwaliteit voorop kunnen stellen.